Liturgie komende zondag

Zondagmorgen 16 juni 2024  09.30 uur
Voorganger : br. Bert Moorlag

Lied vooraf
Votum en Groet
Zingen Ps 139: 1, 11 Gkb
Lezen Wet
Zingen Opw 343 (heilige geest van God)
Dankzegging en gebed voor opening van het woord
Schriftlezing: Psalm 40
Zingen Ps 40: 1, 3 Gkb
Tekst: Hebreeén 10:1-7
Verkondiging “ Hier ben ik”
Zingen Ps 108:1, 2 Gkb
Gebed
Collecte
Zingen Opw 689 (spreek o Heer door Uw heilig Woord)
ZegenZondagmiddag 16 juni 2024 14.30 uur
Voorganger: ds. L.S.K. Hoogendoorn, Ten Boer

gezongen votum – groet – gesproken amen
GK-2017 gezang 255:1, 2, 3 God, die alles maakte
gebed
lezen: Spreuken 26:17-28
GK-2017 psalm 19:6 Houd alle overmoed, die mij licht struikelen doet
preek: HC 40
LB 146c:1, 4 Alles wat adem heeft love de Here
Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde
geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen (gesproken)
LB 146c:7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
gebed
collecte
LB 704:1, 2, 3 Dank, dank nu allen God
Die eeuwig rijke God
Lof, eer en prijs zij God
zegen -gezongen amen

Kerkdiensten

02 juni
09.30 ds. T.J. van Dijk, Smilde
14.30 ds. F. Rinkema
Collecte: Kerk / Friedenstimme

09 juni
11.00 ds. F. Rinkema
Slotzondag / Openluchtdienst
Collecte: Kerk / E & R

16 juni
09.30 br. Bert Moorlag
14.30 ds. L.S.K. Hoogendoorn, Ten Boer
Collecte: Kerk / st. Fundament

23 juni
09.30 br. Bertjan Meems
14.30 ds. R.W.J. van Ommen, Rouveen
Collecte: Kerk / SSRO

30 juni
09.30 ds. F. Rinkema, Belijdenis Laura Schoemaker, dopen Lotte Schoemaker, voorbereiding Heilig Avondmaal
14.30 ds. F. Rinkema
Collecte: Kerk / Zending en Hulpverlening

07 juli
09.30 ds. F. Rinkema, Viering Heilig Avondmaal
14.30 ds. F. Rinkema
Collecte: Kerk / Diaconie